Soukenická 15, Praha 1

přední dům

vždy ve středu od 19.30

Podzim 2016

V červnu zahájí nový nájemce prostor,

domácí hospic Cesta Domů, rekonstrukci na kavárnu.

Na podzim bude program klubu Samaří

ve spolupráci s kavárnou pokračovat.