Soukenická 15

Praha 1

Kavárna CD

čtvrtek od 18.30

30. 3. ... a ze svého těla spatřím Boha (Job 19,26)

Člověk jako mikrokosmos ve středověké židovské filosofii.

Přednáška Aleše Weisse - religionisty,

judaisty (Židovské muzeum v Praze).

6. 4. Dobrá smrt

Přednáška socioložky a publicistky Jiřiny Šiklové,

autorky několika knih (Deník staré paní, Dopisy vnučce,  

Matky po e-mailu, Vyhoštěná smrt …).

27. 4. Krása nejistoty

Přednáška bratislavského kazatele, básníka, prozaika

a výtvarníka Daniele Pastirčáka, autora básnických sbírek  

(Tehilim, Kristus v Bruseli …) a knih (Damianova rieka, Čintet …).

Dále připravujeme: 

18.5. Ivan Štampach: Mezináboženský dialog

1.6. Koncert Sebastian tria