Soukenická 15

Praha 1

Kavárna CD

čtvrtek od 18.00

18.1. Kdo žije ve Svaté zemi?

Známé i neznámé národní a náboženské skupiny v Izraeli

a Palestinské autonomii s Janem Fingerlandem.

1.2. Nová náboženství a násilí

O vývoji nových náboženských hnutí, jejich vnitřní dynamice

a násilných konfliktech,které vznikají mezi nimi

a okolní společností, bude hovořit religionista Zdeněk Vojtíšek.

Pro rok 2018 dále připravujeme (po Novém roce vždy od 18 hodin): 

15.2. Pavel Rejchrt: Vztah etiky a morálky

1.3. Alexandr Flek: Bůh v krizi?